Kontakt

Badet Wilanów
ul. St. Lentza 35A
+48 22 499 37 17
ksiegarnia@badet.pl

E-księgarnia internetowa jest prowadzona przez Badet Wilanów.

#
Wypełniacz

?ar?oczna

Connolly MarcyKate
CzyTam

39.90 zł

W Bryre pojawia si? wied?ma. Podró?uje w chatce na kurzych ?apkach i uwielbia je?? dzieci. Kiedy porywa Hansa, m?odszego brata Grety, dziewczyna nie daje za wygran?. Zawiera z wied?m? uk?ad: Hans odzyska wolno??, je?li Greta przyniesie wied?mie pewien cenny przedmiot.
W tym celu musi uda? si? do Belladomy – miasta, w którym niegdy? by?a wi?ziona. Z pomoc? nowego przyjaciela, Dalena – pó? ch?opca, pó? konia – Greta wyrusza do walki z wrogami i w?asn? s?abo?ci?.
Jako dodatek, w ksi??ce zamieszczona jest nowela stanowi?ca prequel do „Potwornej”. Dzi?ki niej, jeszcze raz mo?emy spotka? si? z Rosabel i Renem w zastraszonej przez czarownika Belladomie.

W Bryre pojawia si? wied?ma. Podró?uje w chatce na kurzych ?apkach i uwielbia je?? dzieci. Kiedy porywa Hansa, m?odszego brata Grety, dziewczyna nie daje za wygran?. Zawiera z wied?m? uk?ad: Hans odzyska wolno??, je?li Greta przyniesie wied?mie pewien cenny przedmiot.
W tym celu musi uda? si? do Belladomy – miasta, w którym niegdy? by?a wi?ziona. Z pomoc? nowego przyjaciela, Dalena – pó? ch?opca, pó? konia – Greta wyrusza do walki z wrogami i w?asn? s?abo?ci?.
Jako dodatek, w ksi??ce zamieszczona jest nowela stanowi?ca prequel do „Potwornej”. Dzi?ki niej, jeszcze raz mo?emy spotka? si? z Rosabel i Renem w zastraszonej przez czarownika Belladomie.

Dodatkowe informacje

Autor

Connolly MarcyKate

Oryginalny tytuł

Ravenous

Tłumaczenie

Micha?owska-Gabrych Iwona

Wydawnictwo

CzyTam

Data wydania

2019

Liczba stron

400

Rozmiar

13.0×20.0cm

Oprawa

Mi?kka ze skrzyde?kami

ISBN

9788395157714